Februari 2009


Det är bra att hålla sig till gångar, när det är djup snö!